logo

Bình nước cứng cầm tay chạy bộ Ultraspire - 550 Race Handheld

Giá:  450,000 VNĐ
Chọn size :

550

Số lượng :

Mô tả

Recommended Use:
Racing and daily training

Details:

-Trọng lượng siêu nhẹ và có thể bóp được
-Hình dạng tự nhiên fit với  bàn tay
-Cung cấp giảm căng thẳng vận chuyển tay

Fit: Unisex
Color Option: Blue/Grey
Hydration Included: 550 mL UltraFlask

Có sẵn tại IMSPORTS HOUSE