logo

Bình nước mềm chạy bộ UltraSpire - 300ml SOFTFLASK

Giá:  370,000 VNĐ
Số lượng :

SoftFlask đóng mở này mang 300mL chất lỏng. Hình dạng độc đáo cho phép SoftFlask này dễ dàng trượt vào và ra khỏi túi hydrat hóa. Đi kèm với một đầu đường kính lớn hơn để phù hợp với khối băng và giữ cho chất lỏng mát. Có van cắn vỏ silicon.

https://ultraspire.com/products/300-ml-softflask-w-bite-cap/

#IMSPORTS